skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl
Hillerod (2014)

Hillerod (2014)

Firma we współpracy z AGH (Wydziałem Wiertniczym Nafty i Gazu) przeprowadziła modelowanie numeryczne procesu eksploatacyjnego i reiniekcyjnego dla planowanego do…

Toruń 2008-2017

Toruń 2008-2017

Przedmiotowa ciepłownia w oparciu o zadany układ oparty o pozyskiwanie energii cieplnej z wody termalnej, będzie stanowiła unikatowy obiekt w…

Armenia 2008-2010

Armenia 2008-2010

2008-2010r. - Bank Światowy, Armenia Geothermal Project, konsultant ds. metod geofizycznych rozpoznania złoża geotermalnego o wysokiej entalpii. W latach 2008-2009r. dr…

Koło GT-1

Koło GT-1

2016 r. - Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Koło GT-1 do głębokości 2700 m oraz przygotowanie wniosku…

Szymoszkowa GT-2 2015-2017

Szymoszkowa GT-2 2015-2017

2015 r. - Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Szymoszkowa GT-2 do głębokości 2500 m oraz w 2016…

Poddębice 2007-2016

Poddębice 2007-2016

Program funkcjonalno-użytkowy budowa II stopnia odzysku ciepła z wody geotermalnej wraz z rozbudową sieci ciepłowniczych z przyłączami i węzłami dla…

Gruzja 2006-2008

Gruzja 2006-2008

2006-2009r. Konsultant UNDP - Gruzja: ocena możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Tbilisi do celów energetycznych. Celem trzyletniego programu pomocowego finansowanego przez…

Oravice 2004

Oravice 2004

Studium wykonalności wykorzystania wód termalnych w miejscowości Oravice (2004 r.) 2004 Współautor Studium wykonalności kompleksu rekreacyjno-leczniczego ogrzewanego wodą geotermalną w miejscowości Oravice…

Białka Tatrzańska GT-1 2008-2010

Białka Tatrzańska GT-1 2008-2010

2008-2010r. - Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z wnioskiem koncesyjnym na eksploatacje złóż wód termalnych otworem Białka Tatrzańska GT-1 w Białce Tatrzańskiej.…