skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl
Hillerod (2014)

Hillerod (2014)

Firma we współpracy z AGH (Wydziałem Wiertniczym Nafty i Gazu) przeprowadziła modelowanie numeryczne procesu eksploatacyjnego i reiniekcyjnego dla planowanego do…

Toruń 2008-2017

Toruń 2008-2017

Przedmiotowa ciepłownia w oparciu o zadany układ oparty o pozyskiwanie energii cieplnej z wody termalnej, będzie stanowiła unikatowy obiekt w…

Gostynin

Gostynin

2010r. - Studium wykonalności Termy Gostynińskie - kwota dofinansowania z UE 72 mln zł. Opracowanie jest wynikiem naszej poprzedniej realizacji czyli PFU dla…

Poddębice 2007-2016

Poddębice 2007-2016

Program funkcjonalno-użytkowy budowa II stopnia odzysku ciepła z wody geotermalnej wraz z rozbudową sieci ciepłowniczych z przyłączami i węzłami dla…

Mszczonów 2007-2008

Mszczonów 2007-2008

2007r. - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie. Opracowanie wykonane zostało na zlecenie Miasta Mszczonów,…

Oravice 2004

Oravice 2004

Studium wykonalności wykorzystania wód termalnych w miejscowości Oravice (2004 r.) 2004 Współautor Studium wykonalności kompleksu rekreacyjno-leczniczego ogrzewanego wodą geotermalną w miejscowości Oravice…

Białka Tatrzańska GT-1 2008-2010

Białka Tatrzańska GT-1 2008-2010

2008-2010r. - Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z wnioskiem koncesyjnym na eksploatacje złóż wód termalnych otworem Białka Tatrzańska GT-1 w Białce Tatrzańskiej.…

Lipowa 2010-2017

Lipowa 2010-2017

Nasza firma we współpracy z dr Józefem Fistkiem zaprojektowała otwór o głębokości 2500 m, w miejscowości Lipowa, powiat Strzelin dla rozpoznania możliwości występowania wód…