skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Turek

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Turek GT-1 do głębokości 2200 m p.p.t Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na…

Głuszyca

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Głuszyca GT-1 do głębokości 2500 m p.p.t. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na…

Jasienica

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Jasienica GT-1 do głębokości 1800 m p.p.t. [vcex_divider_dots color="#dd3333" margin_top="10" margin_bottom="10" Przygotowanie…

Thisted 5, Dania

Przygotowanie programu wiercenia otworu geotermalnego w Farum z uwzględnieniem innowacyjnej konstrukcji otworu, uzbrojenia  oraz testów  hydrogeologicznych. Nadzór i dozór geologiczny…

Sieradz

Prowadzenie dozoru i nadzoru geologicznego nad wierceniem odwiertu geotermalnego Sieradz GT-1 o głębokości 1505 m p.p.t. zlokalizowany w Sieradzu

Toruń

Toruń

Projekty budowlane i wykonawcze dla Term Toruńskich i Ciepłowni Geotermalnej w Toruniu o mocy 29,5 MWt Projekty budowlane i wykonawcze…

Farum, Dania

Wykonanie reprocesingu i reinterpretacji danych sejsmicznych 2D obszaru Farum.  Przygotowanie wstępnego programu wiercenia otworu geotermalnego w Farum z uwzględnieniem innowacyjnej…

Poddębice

Poddębice

Wykonanie koncepcji wykorzystania wody geotermalnej w Poddębicach Nadzór inwestorki nad wierceniem otworu geotermalnego Poddębice GT-2 Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie budowa…

Mszczonów

Mszczonów

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie (2007)  

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Wykonanie koncepcji na budowę centralnej klimatyzacji szybu V KWK "Pniówek" dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wykorzystaniem innowacyjnej technologii produkcji…

Białka Tatrzańska

Białka Tatrzańska

Wniosek koncesyjny na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych w Białce Tatrzańskiej wraz z projektem prac geologicznych na wiercenie otworu…

Sękowa

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Sękowa GT-1 do głębokości 3000 m p.p.t. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na…