skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Turek

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Turek GT-1 do głębokości 2200 m p.p.t Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na…

Jasienica

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Jasienica GT-1 do głębokości 1800 m p.p.t. [vcex_divider_dots color="#dd3333" margin_top="10" margin_bottom="10" Przygotowanie…

Thisted 5, Dania

Przygotowanie programu wiercenia otworu geotermalnego w Farum z uwzględnieniem innowacyjnej konstrukcji otworu, uzbrojenia  oraz testów  hydrogeologicznych. Nadzór i dozór geologiczny…

Sieradz

Prowadzenie dozoru i nadzoru geologicznego nad wierceniem odwiertu geotermalnego Sieradz GT-1 o głębokości 1505 m p.p.t. zlokalizowany w Sieradzu

Dębica

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Dębica GT-1 do głębokości 3100 m p.p.t. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na…

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Wykonanie koncepcji na budowę centralnej klimatyzacji szybu V KWK "Pniówek" dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wykorzystaniem innowacyjnej technologii produkcji…

Białka Tatrzańska

Białka Tatrzańska

Wniosek koncesyjny na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych w Białce Tatrzańskiej wraz z projektem prac geologicznych na wiercenie otworu…

Sękowa

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Sękowa GT-1 do głębokości 3000 m p.p.t. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na…