skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

2008-2010r. – Bank Światowy, Armenia Geothermal Project, konsultant ds. metod geofizycznych rozpoznania złoża geotermalnego o wysokiej entalpii.

W latach 2008-2009r. dr inż. Piotr Długosz, realizował misję Banku Światowego w Armenii. Jego zadaniem było zaprojektowanie programu badań geologiczno-geofizycznych mających na celu ocenę możliwości występowania w wytypowanych obszarach Armenii zasobów wód geotermalnych o wysokiej entalpii, pozwalających na generowanie energii elektrycznej.