skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Ocena wykorzystania potencjału wód geotermalnych w Armeni do celów produkcji energii elektrycznej program finansowany przez Bank Światowy (2008-2010)