skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Firma we współpracy z AGH (Wydziałem Wiertniczym Nafty i Gazu) przeprowadziła modelowanie numeryczne procesu eksploatacyjnego i reiniekcyjnego dla planowanego do realizacji projektu geotermalnego w Danii oraz zaprojektowała wstępną konstrukcję otworów do głębokości ponad 2400 m..