skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Jasienica GT-1 do głębokości 1800 m p.p.t.

[vcex_divider_dots color=”#dd3333″ margin_top=”10″ margin_bottom=”10″

Przygotowanie kosztorysu do wniosku o dofinansowanie na odwiercenie otworu do NFOŚiGW  w ramach Programu Priorytetowego – Geologia i Górnictwo, Poznanie Budowy Geologicznej Kraju.