skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

2016 r. – Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Koło GT-1 do głębokości 2700 m oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie na odwiercenie otworu do NFOŚiGW z konkursu Geologia i Górnictwo.