skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

2006-2009r. Konsultant UNDP – Gruzja: ocena możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Tbilisi do celów energetycznych.

Celem trzyletniego programu pomocowego finansowanego przez United Nations Development Programme w Gruzji było zidentyfikowanie potencjału geotermalnego tego kraju, jako odnawialnego źródła energii. W ramach kontraktu, opracowano szczegółowy program testów hydrodynamicznych, przeprowadzono przetargi na jego wykonawstwo, oraz realizowano nadzór nad jego wykonaniem. Ponadto dla rewitalizacji istniejących otworów geotermalnych, zniszczonych w trakcie wojny domowej, została dostarczona i zainstalowana pompa głębinowa, która służy do wydobycia wody termalnej i zasilania odbiorców ciepła w dzielnicy Tbilisi-Saburtalo.