skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

2007r. – Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy kompleksu basenowego z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie.

Opracowanie wykonane zostało na zlecenie Miasta Mszczonów, w celu przeprowadzenia przetargu na wykonanie obiektu Termy Mszczonów. Obiekt ten został wybudowany w roku 2008r.
http://www.termy-mszczonow.eu