skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Wykonanie koncepcji wykorzystania wody geotermalnej w Poddębicach

Nadzór inwestorki nad wierceniem otworu geotermalnego Poddębice GT-2

Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie budowa II stopnia odzysku ciepła z wody geotermalnej wraz z rozbudową sieci ciepłowniczych z przyłączami i węzłami dla miasta Poddębice