skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

2008-2010r. – Dokumentacja hydrogeologiczna wraz z wnioskiem koncesyjnym na eksploatacje złóż wód termalnych otworem Białka Tatrzańska GT-1 w Białce Tatrzańskiej.

2008r. – Biznes plan dla Parku Wodnego Bania w Białce Tatrzańskiej.

Biznes plan został wykonany dla potrzeb uzyskania dotacji z programu innowacyjna gospodarka, kwota dofinansowania 20 mln zł.

2007r. – Nadzór inwestorski i koordynacja robót związanych z wierceniem otworu przeznaczonego do eksploatacji wody geotermalnej w Białce Tatrzańskiej o głębokości 2500 m.

Po uzyskaniu w 2007r. roku koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie występowania wód geotermalnych w Białce Tatrzańskiej, zostało wykonane przez PRWiG Warszawa wiercenie do głębokości 2500 m. Uzyskana wydajność to 38 m3/h, przy temperaturze 73oC. Otwór jest dzisiaj wykorzystywany do zasilania w wodę geotermalną i ciepło obiekty Termy Bania. www.termabania.pl

2006r. – Wniosek koncesyjny na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych w Białce Tatrzańskiej wraz z projektem prac geologicznych na wiercenie otworu Białka GT-1 o docelowej głębokości 2500 m. www.termabania.pl