skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Studium wykonalności wykorzystania wód termalnych w miejscowości Oravice (2004 r.)

2004 Współautor Studium wykonalności kompleksu rekreacyjno-leczniczego ogrzewanego wodą geotermalną w miejscowości Oravice w Republice Słowackiej – www.meanderpark.com