skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Przygotowanie programu wiercenia otworu geotermalnego w Farum z uwzględnieniem innowacyjnej konstrukcji otworu, uzbrojenia  oraz testów  hydrogeologicznych.

Nadzór i dozór geologiczny i wiertniczy nad wierceniem odwiertu geotermalnego TH-5 o głębokości 1170 m p.p.t.

Nadzór inwestorski nad pracami.