skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Projekty budowlane i wykonawcze dla Term Toruńskich i Ciepłowni Geotermalnej w Toruniu o mocy 29,5 MWt

Projekty budowlane i wykonawcze na sieć ciepłowniczą łączącą ciepłownie geotermalną z siecią ciepłowniczą należącą do PGE Toruń

Pozwolenia wodnoprawne i operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych, odprowadzenie ścieków oraz wykonanie urządzeń wodnych