skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Przedmiotowa ciepłownia w oparciu o zadany układ oparty o pozyskiwanie energii cieplnej z wody termalnej, będzie stanowiła unikatowy obiekt w skali Polski. Przede wszystkim następujące cechy wpływają na niepowtarzalność zaprojektowanego przedsięwzięcia – ciepłownia jako jedyna tego typu stacja produkcji ciepła w oparciu o energię geotermalna obsługuje jednocześnie 3 odrębne sieci cieplne o różnych parametrach cieplnych. W celu wyprodukowania wody ciepłowniczej o zróżnicowanych parametrach, zaprojektowano układ sprzężonych ze sobą bromolitowych pomp ciepła napędzanych energią z kotłów gazowych. Dostarczanie wody termalnej z istniejącego odwiertu TG-1 odbywać będzie się za pomocą innowacyjnych rur z fiberglassu, odpornych na solankę wody termalnej. W związku z niepowtarzalnym charakterem zaprojektowanego układu dystrybucji ciepła w oparciu o ciepło geotermalne, obiekt będzie przeznaczony również do celów badawczych.