skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Przygotowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na odwiert Turek GT-1 do głębokości 2200 m p.p.t

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie na odwiercenie otworu do NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego – Geologia i Górnictwo, Poznanie Budowy Geologicznej Kraju oraz uzyskanie dofinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, które wyniosło ponad 14 mln PLN.