Skip to content

Dążymy do pozyskania zielonej energii dostępnej bez ograniczeń.

Koncepcje

i dokumentacja techniczna

Projekty

wierceń i koncesje

Wnioski

o dofinansowanie

Doradztwo

Biznesplany i studia wykonalności

O firmie

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem i realizacją innowacyjnych projektów opartych na wykorzystaniu wód termalnych oraz innych źródłach energii odnawialnej.

Nasze działanie

 Dla naszych Klientów szukamy możliwości wykorzystania i przejścia z tradycyjnych- wysokoemisyjnych źródeł energetycznych na odnawialne źródła energii.

Szukamy
rozwiązań

Planujemy
realizację

Pozyskujemy dofinansowania

Projektujemy

Dbamy o rzetelne wykonanie inwestycji

Osiągnięcia

W ciągu wieloletniej obecności na rynku zrealizowaliśmy ponad 22 projekty geotermalne w szerokim spektrum zastosowań począwszy od ciepłownictwa i energetyki po rekreację i balneologię.

0
Lat
na rynku
> 0
Zrealizowanych
projektów
> 0  mln PLN
Wartość zrealizowanych inwestycji
> 0  mln PLN
Wartość pozyskanych dofinansowań
0  tys. ton/r
Zmniejszenie śladu węglowego