skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Nasza firma zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i realizacją innowacyjnych projektów geotermalnych.  W ciągu 15 letniej obecności na rynku nasz zespół zrealizował 22 projekty geotermalne w szerokim spektrum zastosowań począwszy od ciepłownictwa i energetyki po rekreację i balneologię. Nasz multidyscyplinarny zespół specjalistów zapewnia profesjonalne i kompleksowe wsparcie procesu przedinwestycyjnego i inwestycyjnego między innymi poprzez przygotowanie i opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej, wniosków o dofinansowanie czy koncesyjnych, biznes planów i studiów wykonalności. Naszymi klientami są samorządy, inwestorzy prywatni krajowi i zagraniczni.

NASZ ZESPÓŁ

piotr-dlugosz

Dr inż. Piotr Długosz
Firma doradczo – projektowa PRO-INVEST SOLUTIONS Sp. z o.o. spółka komandytowa jest prawnym sukcesorem firmy PROFI-INVEST powstałej w 2003, założonej przez dr inż. Piotra Długosza – właściciela firmy.
Prezes Zarządu i właściciel Dr inż. Piotr Długosz, absolwent wydziału geologiczno-poszukiwawczego, specjalność geofizyka stosowana AGH w Krakowie, w roku 1988 Stypendysta ONZ, w 1991r uczestnik programu UNU w Reykjaviku; Doktorant AGH, w 1994r uzyskał tytuł Doktora Nauk Technicznych na wydziale wiertniczo-naftowym AGH za pracę dotyczącą modelowania procesów termodynamicznych i hydraulicznych w niecce podhalańskiej. W latach 1988-1994 Pracownik Polskiej Akademii Nauk, współtwórca Pierwszego Doświadczalnego Zakładu Geotermalnego w Bańskiej na Podhalu (1992). Autor (z zespołem) projektu Geotermia Podhalańska (1993). W latach 1993-2003 wdraża jego realizację, tworząc spółkę PEC Geotermia Podhalańska SA i stojąc na jej czele przez 10 lat. Konsultant Banku Światowego oraz DEPA, realizuje misje w Rosji – Kamczatka, Sochi, Kaliningrad, Krasnodar, Ukrainie, Gruzji (2007-2009 ), Armenia (2008-2010) etc. W 2003 roku zakłada firmę PROFI-INVEST Piotr Długosz. Przygotowuje i realizuje projekty geotermalne w Polsce i na świecie, zwłaszcza w sektorze energetyki (ciepłownictwo), sportu i rekreacji (kompleksy kąpielisk termalnych, Aquaparki), balneologii (baseny cieplicowe i lecznicze).
Jest obecnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Geotermii Podhalańskiej oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska -PIB.

robert-jaruga

Robert Jaruga
Analityk finansowy, dyrektor inwestycyjny oraz członek zarządu podmiotów z branży inwestycyjnej oraz konsultingowej. Uczestnik szeregu szkoleń w zakresie inwestycji kapitałowych, wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych i prawnych. Ekspert ds. oceny efektywności projektów inwestycyjnych.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe związane z rynkiem finansowym, które nabywał m.in. . w Beskidzkim Domie Maklerskim; Ustroniance; Beskidzkim Biurze Consultingowym; ABS Investment; Rubicon Corporate Finance; Budoserwis oraz Bielskim Parku Technologicznym
Brał udział w przygotowaniu realizacji kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych a także w kilkunastu transakcjach związanych z pozyskaniem finansowania udziałowego na rynku publicznym oraz niepublicznym. Reprezentował inwestorów prywatnych w transakcjach kupna/sprzedaży przedsiębiorstw oraz w operacjach związanych z podwyższeniem kapitału przez inwestorów finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej.

katarzyna-bystron

mgr inż. Katarzyna Bystroń
Absolwentka AGH w Krakowie, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Od 2004 roku specjalista w zakresie geologii i geotermii.
Autorka wielu projektów na poszukiwanie i rozpoznawanie wód geotermalnych (Koło, Szymoszkowa, Białka Tatrzańska, Sochaczew), wniosków o dotacje na finansowanie geotermalnych odwiertów poszukiwawczych, projektów za węglowodorami, hydrogeologicznych i środowiskowych. Wykazująca doświadczenie w zakresie prowadzenia prac wiertniczych płytkich i głębokich otworów.
Autorka wielu dokumentacji hydrogeologicznych sporządzanych w celach określenia warunków hydrogeologicznych, ustalających zasoby eksploatacyjne wód podziemnych i termalnych, a także wszelki dokumentacji środowiskowych. Posiada uprawnienia Ministerstwa Środowiska do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie kategorii V.

0
Specjalistów i współpracowników
0
Zrealizowanych projektów
0
Lat Na Rynku