Uprzejmie informujmy, że od dnia 25 maja 2018r wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące Ochrony Danych Osobowych (RODO).

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

Administratorem danych osobowych klientów korzystających z naszych usług jest:
Proinsol Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Stańczyka 7/LU3, 30-126 Kraków.elefon: 12 4304904,
e- miał: sekretariat@proinsol.pl
NIP: 6772355835
REGON: 121490915
KRS 0000380961
Strona internetowa: www.proinsol.pl

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować pod nr Tel: 124304904 oraz poprzez adres email: sekretariat@proinsol.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Stańczyka 7/LU3, 30-126 Kraków.

Proinsol Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem ( legalizm)
 • Rzetelnie i uczciwie ( rzetelność )
 • W sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą ( transparentność)
 • W konkretnych celach i nie na „zapas” ( minimalizacja)
 • Nie więcej niż potrzeba (adekwatność)
 • Z dbałością o prawidłowość danych ( prawidłowość)
 • Nie dłużej niż potrzeba ( czasowość)
 • Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych ( bezpieczeństwo )

Filary ochrony danych osobowych w PROINSOL:

 • Legalność – Spółka PROINSOL dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 • Bezpieczeństwo – Spółka PROINSOL zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stałe działania w tym zakresie.
 • Prawa jednostki – Spółka PROINSOL umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywania swoich praw i prawa te realizuje.
 • Rozliczalność – Spółka PROINSOL dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO.

Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług Spółki PROINSOL.

O szczegółowych celach przetwarzania danych wraz z podstawą prawną przetwarzania zostaniesz poinformowany w zależności od wybranej przez Ciebie usługi

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne,
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane lokalizacyjne
 • Uprawnienia zawodowe
 • Szczegóły dotyczące planu emerytalnego
 • Zezwolenia:
 • Stan cywilny i rodzinny
 • Wykształcenie
 • Doświadczenie zawodowe
 • Aktualne zatrudnienie
 • Inne – w miarę potrzeby

Uwaga ! Powyższe dane mogą ale nie muszą być przetwarzane w zależności od usługi z jakiej pragniesz skorzystać.

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe możemy udostępniać wszystkim Instytucjom Kontrolującym.

Przekazywanie danych dla państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania jest uzależniony od realizacji umowy, jednakże zawsze informujemy Cię jak długo to będzie analizując Twoją indywidulaną sytuację.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Informacja o źródle danych

Źródłem danych dla Spółki Pro-Invest Solutions jest klient który dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe.

Twoje prawa

Przysługuje Ci

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania ( poprawiania) swoich danych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły ochrony danych osobowych w Spółce Pro-Invest Solutions zostały opisane w Polityce Ochrony Danych Osobowych.