skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Koncepcje i pełna dokumentacja techniczna dla projektów energetycznych i rekreacyjnych

 • Analizy wykorzystania zasobów geotermalnych w istniejących systemach ciepłowniczych,
 • Projekty koncepcyjne,
 • Programy funkcjonalno – użytkowe,
 • Decyzje środowiskowe,

Pełna dokumentacja techniczna dla:

 • Sieci ciepłowniczych,
 • Ciepłowni geotermalnych,
 • Kompleksów rekreacyjnych z basenami termalnymi.

Projekty wierceń i koncesje

 • Projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie Wód termalnych,a
 • Nadzór i dozór w trakcie wiercenia otworów,
 • Ustalanie zasobów wód termalnych,
 • Dokumentacje powykonawcze prac wiertniczych,
 • Dokumentacje hydrogeologiczne,
 • Koncesje na eksploatację,a
 • Wnioski o dofinansowanie inwestycji,
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Konsultacje w trakcie eksploatacji instalacji geotermalnych.

Wnioski o dofinansowanie

 • Kompleksowa obsługa procesu pozyskania dofinansowania ze źródeł krajowych oraz europejskich,
 • Wsparcie przy pozyskaniu finansowania pomostowego oraz finansowania długoterminowego na zadania nieobjęte wsparciem publicznym

Biznesplany, studia wykonalności, doradztwo

 • Analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem różnych wariantów realizacji inwestycji oraz różnych źródeł jego finansowania;
 • Wybór najbardziej optymalnej formuły realizacji inwestycji uwzględniającej różne formy finansowania i prowadzenia projektu;
 • Kompleksowa prezentacja projektu dla różnych grup interesariuszy – inwestorów, banków, funduszy inwestycyjnych, administracji lokalnej oraz ogólnopolskiej, społeczności lokalnej;