skip to Main Content
Skontaktuj się z nami! +48 12 430 49 04 | sekretariat@proinsol.pl

Prowadzenie dozoru i nadzoru geologicznego nad wierceniem odwiertu geotermalnego Sieradz GT-1 o głębokości 1505 m p.p.t. zlokalizowany w Sieradzu

Opracowanie dokumentacji wynikowej otworu w formie końcowego raportu geologicznego z wiercenia otworu badawczo-eksploatacyjnego Sieradz GT-1

Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych Sieradz GT-1 w Sieradzu wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację wydaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Opracowanie Koncepcji budowlano-technologicznej ciepłowni geotermalno-biomasowej wspieranej modułem kogeneracyjnym

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie otworu do NFOŚiGW  na kogenerację z konkursu 1.6. o nazwie „Budowa modułu kogeneracyjnego wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu”