Skip to content

Sieradz

  • Opracowanie Koncepcji budowlano-technologicznej ciepłowni geotermalno-biomasowej wspieranej modułem ko-generacyjnym.
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW na kogenerację z konkursu 1.1. o nazwie „Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2”.
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW na kogenerację z konkursu 1.6. o nazwie „Budowa modułu kogeneracyjnego wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu”.
  • Prowadzenie dozoru i nadzoru geologicznego nad wierceniem odwiertu geotermalnego Sieradz GT-1 o głębokości 1505 m p.p.t. zlokalizowany w Sieradzu.
  • Opracowanie dokumentacji wynikowej otworu w formie końcowego raportu geologicznego z wiercenia otworu badawczo-eksploatacyjnego Sieradz GT-1.
  • Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych Sieradz GT-1 w Sieradzu wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację wydaną przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW w ramach POiŚ 2014-2020 na działania 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla o nazwie „Budowa modułu kogeneracyjnego wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu”.
  • Opracowanie projektu budowlanego o nazwie „Budowa modułu kogeneracyjnego wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu”.

 

Ostatnie realizacje

Osiągnięcia

0
Lat
na rynku
> 0
Zrealizowanych
projektów
> 0  mln PLN
Wartość zrealizowanych inwestycji
> 0  mln PLN
Wartość pozyskanych dofinansowań
0  tys. ton/r
Zmniejszenie śladu węglowego